Nieuws en projecten

Nieuws en Projecten

23-11-2015

Realisatie strekdammen Baalhoek en Knuitershoek

Strekdammen
Om afslag door golven tegen te gaan is de Provincie Zeeland voornemens op de locaties Baalhoek en Kuitershoek een aantal strekdammen aan te leggen in het kader van de buitendijkse maatregelen van het Natuurpakket Westerschelde.

GSNED / BMNED
Ter voorbereiding van de aanleg wordt in opdracht van de Provincie Zeeland door GSNED het geotechnisch bodem- en laboratoriumonderzoek verzorgt, bestaande uit 11 sonderingen, 6 pulsboringen en diverse laboratoriumonderzoeken op grond (bepaling volumegewichten, samendrukkingsproeven en triaxiaalproeven).

De werkzaamheden kunnen enkel bij een uiterste laagwaterstand uitgevoerd worden, de werktijd is daardoor zeer beperkt.

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen - boortoren

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen - opkomend water

© GSNED bv - sonderingen tbv strekdammen - nog 1 CPT voor het opkomende water

GSNED, uw beste maat als het om grond en water gaat!
Bron: M.J.J. (Michael) de Nijs / M.J.O. (Marco) Dhaene