Sonderingen  >  Sonderingen op het land

Sonderingen op het land

Sonderingen op het land


© 2015 GSNED 20 tons sondeerrupsDoor het uitvoeren van een of meer sonderingen kan op een relatief goedkope manier de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie worden vastgesteld en vergeleken met datgene wat is vermeld op regionaal geologisch en geohydrologisch kaartmateriaal.

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen voor uw project de volgende gegevens worden geregistreerd, namelijk:

Onze sonderingen worden, indien de omgevingstoestanden dit toelaten, standaard ingemeten m.b.v. van DGPS (x- en y-coördinaat t.o.v. het RD-stelsel, z-coördinaat t.o.v. NAP). Mocht er geen GPS-signaal aanwezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezigheid van begroeiing en/of bebouwing, zal de maaiveldhoogte worden gemeten middels een waterpasinstrument en de locatie m.b.v. een meetlint. Indien mogelijk wordt de grondwaterstand gemeten in het sondeergat.

Afhankelijk van de gewenste parameters welke dienen te worden geregistreerd bij het uitvoeren van de sondering worden de sonderingen als volgt gepresenteerd:

 • In de klassieke grafiekvorm met daarin weergegeven de conusweerstand, de wrijvingsweerstand, het wrijvingsgetal, de waterspanning, de elektrische geleidbaarheid en/of de hellingshoek;
 • Als boorprofiel, afgeleid van de gedane metingen.

 
© 2015 GSNED sondeergrafiek volgens Robertson zoals omschreven in 'Canadian Geotechnical Journal' van 1986' De genoemde afleiding vindt plaats zoals beschreven in een artikel van Robertson in de “Canadian Geotechnical Journal” van 1986. Deze methode is verder uitgewerkt en beschreven door Lunne, Roberts and Powell in hun naslagwerk “Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice”. Een afleiding van de grondsoorten gebaseerd op de conusweerstand en het wrijvingsgetal geeft vooral beneden de grondwaterstand een goed beeld van de te verwachten bodemopbouw. De grondsoorten boven de grondwaterspiegel zijn minder goed te interpreteren. Als dit van belang is, wordt geadviseerd om tevens een handboring uit te voeren. Deze kan desgewenst worden afgewerkt als peilbuis.

 
Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. Sonderingen zijn derhalve een zeer belangrijk, doch relatief goedkoop hulpmiddel om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige geohydrologische of grondmechanische studie.

GSNED beschikt over een diversiteit aan materieel zodat op vrijwel elke situatie kan worden ingespeeld, zowel op het land als op of in het water.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij staan u graag te woord.

GSNED, uw beste maat als het om grond en water gaat!

 • © 2015 GSNED Sondeerrups 20 ton
  © 2015 GSNED Sondeerrups 20 ton
  Sondeerwerkzaamheden Zeeland
 • © 2015 GSNED inpandig sonderen
  © 2015 GSNED inpandig sonderen
  Sonderen in gebouwen met klein formaat machines
 • © 2015 GSNED sondeerplatform en mediumformaat sondeerrups
  © 2015 GSNED sondeerplatform en mediumformaat sondeerrups
  Sonderen met meting van Conus, kleef, helling, waterspanning, elektrische geleidbaarheid en magnetisch veld. Sonderen Nederland
 • © 2015 GSNED 20 tons sondeerrups in Zevenbergen
  © 2015 GSNED 20 tons sondeerrups in Zevenbergen
  Sonderingen in Zevenbergen. Sonderen door heel Nederland, Blegie en Duitsland
 • © 2015 GSNED sonderingen door heel Nederland, Belgie en Duitsland
  © 2015 GSNED sonderingen door heel Nederland, Belgie en Duitsland
  Divers sondeermaterieel, voor elke klus een machine. Sonderen Amsterdam. Sonderen Rotterdam. Sonderen Moerdijk. Sonderen Vlissingen. Sonderen Terneuzen.
 • © 2015 GSNED Chaindrive sondeermachine met 16 meter mast
  © 2015 GSNED Chaindrive sondeermachine met 16 meter mast
  Chaindrive werkzaam in Duitsland voor bomdetectie met magnetometerconus. Speciale sonderingen.
 • © 2015 GSNED sondeerplatform aan Cat long reach graafmachine
  © 2015 GSNED sondeerplatform aan Cat long reach graafmachine
  Sonderen met sondeerplatform een Caterpillar long reach graafmachine langs het Markermeer. Sonderen langs dijken en kades.
 • © 2015 GSNED sondeertruck sonderen in straatwerk
  © 2015 GSNED sondeertruck sonderen in straatwerk
  Alle soorten sonderingen uitgevoerd met sondeertruck, ideaal voor in het straatwerk. Sonderen, sonderingen, Geotechnisch veldwerk, Geotechnisch bodemonderzoek.
 • © 2015 GSNED Sonderen bij Nautische Centrale Terneuzen
  © 2015 GSNED Sonderen bij Nautische Centrale Terneuzen
  Maken van diverse sonderingen voor de uitbreiding van de Nautische Centrale in Terneuzen. Bomdetectie, Ec-metingen, zoutgehalte, machnetisch veld
 • © 2015 GSNED Sonderen in Nederland, Belgie en Duitsland
  © 2015 GSNED Sonderen in Nederland, Belgie en Duitsland
  Kleine sondeerunit voor moeilijk bereikbare locaties. Sonderen Yara. Sonderen Ureum 7 terrein Yara.
vorige  |  volgende


© 2015 GSNED Sondeerrups 20 ton © 2015 GSNED inpandig sonderen © 2015 GSNED sondeerplatform en mediumformaat sondeerrups © 2015 GSNED 20 tons sondeerrups in Zevenbergen © 2015 GSNED sonderingen door heel Nederland, Belgie en Duitsland
© 2015 GSNED Chaindrive sondeermachine met 16 meter mast © 2015 GSNED sondeerplatform aan Cat long reach graafmachine © 2015 GSNED sondeertruck sonderen in straatwerk © 2015 GSNED Sonderen bij Nautische Centrale Terneuzen © 2015 GSNED Sonderen in Nederland, Belgie en Duitsland