Sonderingen  >  Sonderingen op het water

Sonderingen op het water

Sonderingen op het water


Bij het sonderen op het water wordt gebruik gemaakt van een aantal in elkaar passende casings. Deze zijn ervoor om te voorkomen dat als gevolg van de enorme knikkrachten, welke ontstaan tijdens het sonderen, de sondeerstangen stuk gaan.
De buitenste casingbuizen hebben een diameter van ongeveer 300 mm. Om een exacte passing mogelijk te makenzijn naast de standaard lengtes van 1.500 mm nog verschillende passtukken aan boord. Het gewicht van de casings is ongeveer 175 kg per meter.

Omdat de casings, maar ook diverse andere voor een correcte uitvoer noodzakelijke materialen, te zwaar zijn om met alleen handkracht te monteren en demonteren, is op het ponton een 8 ton zware rupskraan van GSNED aanwezig.
Deze kraan is voorzien van een aantal speciale hulptoestellen zodat de sondeerwerkzaamheden vlot en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Door het gebruik van pontons en een duw-/sleepboot kan zowel op open water als op afgesloten wateren worden gewerkt. GSNED beschikt over materialen om waterdieptes tot ca. 25 meter te kunnen overbruggen.
Bij 25 meter water kan alsnog ca. 25 á 30 meter worden gesondeerd of tot een diepte waarop 20 ton reactiekracht wordt bereikt.
De sondeeringlocaties worden standaard ingemeten m.b.v. DGPS (x- en y-coördinaat t.o.v. het RD-stelsel, z-coördinaat t.o.v. NAP).

Van alle door GSNED uitgevoerde sonderingsprojecten wordt een geotechnisch verslag opgesteld. Standaard bevat dit verslag, naast de u wel bekende sondeergrafieken, een bodemprofiel dat werd afgeleid van de desbetreffende sondering.

Optioneel kan GSNED voor u ook geotechnische dwars- en/of langsprofielen samenstellen. Daarnaast beschikt GSNED ook over gesofisticeerde apparatuur om zeer gedetailleerd dieptekaarden samen te stellen.
Deze kaarten kunnen zowel in 2D als in 3D worden aangeleverd.


Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij staan u graag we woord.

GSNED, uw beste maat als het om grond en water gaat!